Kemik Dansitometre
19 Haziran 2023

 

Kemik dansitometre: Kemik yoğunluğu (kalınlığı, dolgunluğu, sağlamlığı) ölçümüdür. Düşük dozda X ışını ve bilgisayar kullanılarak kemik yoğunluğu ölçümü yapılmasıdır. Başka bir deyişle kemiğin kırılganlık riskini belirleyen ölçüm yöntemidir.

Kemik dansitometresi, kemik yoğunluğu kaybını değerlendirmek ve kemik mineral kaybını ölçmek amacıyla uygulanan bir tarama testidir. Osteoporozun yani kemik erimesinin kesin olarak saptanabilmesi için DEXA adı verilen ve X ışınlarının daha da kuvvetlendirilmiş bir formu  kullanılan cihazla yapılmaktadır. DEXA doğruluğu kanıtlanmış bir yöntem olmakla birlikte, uygulaması esnasında da herhangi bir ağrı acı hissedilmemektedir. Sıklıkla menopoz sonrası kadınları etkileyen ancak erkeklerde de görülebilen osteoporozun tanısında kullanılmaktadır. 

DEXA işleminin yapılması gereken durumlar; 60 yaş üstü, menopoz sonrası dönem, alkol ve sigara kullanımı,uzun süreli yatak istirahati, ailede osteoporoz öyküsü gibi durumlar olup, kemik taramasının yılda bir defa yapılması önerilir.