Kalite Yönetim Birimi
20 Nisan 2022

DR. Suat  ÖZCAN  1.jpg

 DR.SUAT ÖZCAN 
Başhekim

KERİME DEMİREL

Kalite Yönetim Direktörü

Kalite Direktörlüğü Görev ve Sorumlulukları

Kalite direktörlüğü;

  • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamalıdır.
  • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmelidir.
  • Öz değerlendirmeleri yönetmelidir.
  • İstenmeyen olay bildirim sistemine ilişkin süreçleri yönetmelidir.
  • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmelidir.
  • Hasta deneyimi ve çalışan geri bildirim anketlerinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları gibi) yönetmelidir.
  • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamalıdır.
  • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmelidir.