Muayenede öncelikli hastalar
17 Kasım 2022

Muayenede öncelikli hastalar


 Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası Genelgesi ile hizmetin aksamasına mahal verilmeyecek şekilde poliklinik muayenelerinde öncelik sırası alacak gruplar aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

A)Acil vakalar (Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılması gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar), 
B) Özürlüler,  
C) Hamileler, 
D) 65 yaş üstü yaşlılar, 
E) 7 yaşından küçük çocuklar,
F) Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malül ve gaziler, ayrıca kolluk kuvvetlerince sevk edilecek adli vakalarda; savcılık veya kolluk kuvvetince önceden sağlık kurum/kuruluşuna bildirim yapılmalı ve randevu alınmalı, bu suretle sağlık kurum/ kuruluşunda sağlık hizmeti aksatılmadan ve diğer hastalar mağdur edilmeden gerekli işlemlerin yapılması sağlanmalıdır.” hükmü yer almaktadır denildi.

Söz konusu hüküm gereğince tüm sağlık tesislerinde şehit yakınları ve gazilerine poliklinik hizmetlerinde öncelik sağlanarak, gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve taleplerinin hiçbir aksaklığa mahal verilmeden karşılanması istendi.