Değerlerimiz

   TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ:

  • Etkililik,
  • Etkinlik,
  • Verimlilik,
  • Sağlıklı Çalışma Yaşamı,
  • Hasta Güvenliği,
  • Hakkaniyet,
  • Hasta Odaklılık, Uygunluk,
  • Zamanlılık,
  • Süreklilik,
  • İnsana Saygı,