Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı
04 Nisan 2022


Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı
Kanser beraberinde getirdiği sağlık sorunlarının yanı sıra, maddi ve manevi yönden uzun süreli mücadele gerektiren bir hastalıktır. Ülkemizde en son resmi verilere göre kanser sıklığı erkeklerde yüz binde 259,9 kadınlarda ise yüz binde 183,2’dir. Böylece bir yıl içerisinde 176.934 kişiye kanser teşhisi konulmuştur. Dünyada da erkekler arasında en sık görülen kanser türü akciğer iken; kadınlarda da 3. sırada önemini korumaktadır. Akciğer kanseri dünya çapında ve ülkemizde kanserden kaynaklanan ölümlerin en yaygın nedenidir.  Toplumda ve sağlık çalışanlarında farkındalığı artırmak, iyi uygulamaları teşvik etmek amacıyla hastanemiz Zemin Katta Hastane İdarecilerimiz, Giresun İl Sağlık Müdürlüğü KETEM Birimi ve Öğrencilerimizin katılımıyla stant açılmış, hasta ve yakınlarımıza broşür dağıtılmıştır

Kanser01.jpg

Kanser02.jpg

Kanser03.jpg